Firma poszukuje doświadczonych pracowników, którzy zapewnią jej dalszy szybki rozwój.
Istnieje możliwość przeszkolenia na wybranych stanowiskach pracy.

1. OPERATOR AUTOMATU ZŁAMUJĄCEGO - FALCERKA - REKRUTACJA OTWARTA
 • Praktyczna umiejętność obsługi maszyny.
 • Staranność, dokładność, rzetelność, skrupulatność.
 • Zdolności manualne.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zaangażowanie, samodzielność w rozwiązywaniu problemów oraz chęć podejmowania wyzwać.
 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie dwuzmianowym.


2. OPERATOR MASZYNY DO DRUKU CYFROWEGO - REKRUTACJA OTWARTA
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Dodatkowy atut - umiejętność obsługi maszyny (OCE Vario Print serii V6000)
 • Zdolności manualne oraz zmysł techniczny.
 • Staranność i dokładność w organizacji pracy w trakcie wykonywanych zadań.
 • Obsługa komputera w zakresie MS Office.
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowy.


3. TECHNOLOG
 • Nadzór nad dokumentacją technologiczną.
 • Optymalizacja procesu produkcyjnego.
 • Dbanie o prawidłowość przebiegu procesów technologicznych.
 • Obsługa komputera w zakresie MS Office.
 • Staranność i dokładność w organizacji pracy w trakcie wykonywanych zadań.


4. PRACOWNIK DZIAŁU CTP - REKRUTACJA OTWARTA
 • Sprawdzanie poprawności otrzymanych plików oraz stała współpraca z technologiem prowadzącym dany tytuł.
 • Kontrolowanie realizacji montażu przez wykonanie próbnych odbitek drukarskich oraz ewentualna korekta.
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania: Adobe Acrobat Reader, Prinect Signa Station.
 • Znajomość języka angielskiego mile widziana.
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowy.
 • Staranność i dokładność w organizacji pracy w trakcie wykonywanych zadań.


5. OPERATOR LINII DO KROJENIA POLAR N 115 składająca się z jednonożycowej krajarki Polar, utrząsarki Polar RA-4 oraz podnośnika Polar LW - REKRUTACJA OTWARTA
 • Znajomość procesów introligatorskich.
 • Staranność, dokładność, rzetelność, skrupulatność.
 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie dwuzmianowym.
ue